منبع تحت فشار
منبع تحت فشار زیلمت

شرکت زیلمنت ایتالیا جزو بهترین برند منبع های تحت فشار می باشد و در راستای این هدف بهترین تولیدات در زمینه این منبع ها در سراسر دنیا داشته است ماموریت این شرکت جهت بهینه سازی کیفیت این محصولات می باشد این منابع جهت تعادل سیستم آبرسانی و بوسترهای پمپ آب و آتش نشانی

Call Now Button