ترنسمیتر دانفوس
ترنسمیتر دانفوس

ترنسمیتر دانفوس از ترکیب دو واژه Transfer+Meter  می باشد که به معنای اندازه گیری و انتقال فشار است که از پر کاربردترین ابزارها برای کنترل فرایندهای صنعتی است و برای اندازه گیری فشار مایعات یا گازها استفاده می شود و محل نصب ترنسمیترها روی لوله ها و مخازن می باشد که ما در

Call Now Button