پمپ های صنعتی و انواع آن
انواع پمپ های صنعتی | آشنایی و کاربرد آنها

 تلمبه یا پمپ های صنعتی ابزارهای پرکابردی هستند که کارکردهای مهمی در صنایع دارند. پمپ در واقع وسیله ای برای انتقال سیالات می باشد که فقط مخصوص انتقال آب نیست بلکه شامل سیالات دیگر نیز می شود به همین دلیل پمپ ها در صنایع نفت گاز معادن و کاربرد های بسیاری دارند و

Call Now Button