اجزای بوسترپمپ و کاربرد آن
اجزای بوسترپمپ و کاربرد آن

بوستر پمپ دستگاهی است که دو یا چند پمپ به صورت موازی به هم متصل شده و با دبی و هد و انرژی کم و راندمان بالا فشار آب مصرفی را تامین می کند که این دستگاه دارای اجزای مهمی است به همین منظور ما در این مقاله به بررسی اجزای بوسترپمپ و

Call Now Button