زمان بک واش فیلترشنی
زمان بک واش فیلترشنی

فیلترهای شنی برای تصفیه آب استخر بسیار کاربرد دارند و بعد از مدتی باید گرفتگی ناشی از آلودگی ها و ذرات جامد را در فیلترشنی برطرف کرد به همین منظور ما در این مقاله به بررسی زمان بک واش فیلترشنی می پردازیم. بک واش فیلترشنی چیست؟ زمان بک واش فیلترشنی برای عملیات فیلتراسیون

ترانسمیتر فشار دانفوس
ترانسمیتر فشار دانفوس

ترانسمیتر فشار یا منتقل کننده فشار یکی از تجهیزات کنترل فشار مایعات در مخازن می باشد که دارای مدل های مختلفی می باشد و به همین منظور ما در این مقاله به بررسی ترانسمیتر فشار دانفوس می پردازیم. ترانسمیتر فشار چیست؟ ترانسمیتر فشار دانفوس از تجهیزات کنترل فرایندهای صنعتی برای اندازه میزان فشار

Call Now Button