بوسترپمپ آبرسانی پنتاکس
بوسترپمپ آبرسانی پنتاکس

بوستر پمپ آبرسانی پناتکس یکی از معروفترین بوستر پمپ آبرسانی می باشد که به دلیل کم هزینه بودن و به صرفه بودن در صنعت جایگاه مهمی دارد و در اکثر مکان ها مورد استفاده قرار می گیرد و این بوستر پمپ ها از مونتاژ چند پمپ به صورت موازی تشکیل شده است که

Call Now Button