بوستر پمپ آتش نشانی پمپیران
بوستر پمپ آتش نشانی پمپیران

یکی از مهمترین بخش ها در ساختمان سازی ایجاد سیستم اطفاء حریق می باشد که بوستر پمپ آتش نشانی اطفاء حریق با فشار بالا در مدار قرار می گیرد و آب مورد نیاز را تامین می کند و بوستر پمپ آتش نشانی پمپیران یکی از انواع پمپ های آتش نشانی ساختمان می باشد

پمپ های جا به جایی مثبت
پمپ های جا به جایی مثبت

امروزه انتخاب یک پمپ آب مناسب یکی از مهمترین قسمت طراحی یک سیستم است که هر کدام دارای عملکرد متفاوتی هستند و در صنایع مختلف از این پمپ ها استفاده می شود به همین منظور ما در این مقاله به بررسی پمپ های جا به جایی مثبت می پردازیم . پمپ جا به

Call Now Button