کلید دانفوس
کلید دانفوس یا کلید پرشر سوئیچ

همانطور که می دانید فشار آب در اکثر ساختمان ها ثابت نیست و به همین منظور از وسایلی برای کنترل میزان فشار آب باید استفاده کرد که به این لوازم یا دستگاه ها کلید دانفوس یا کلید پرشر سوئیچ می گویند که در این مقاله به بررسی این کلیدها و ویژگی های آنها

تاسیسات شوفاژخانه یا موتورخانه
تاسیسات شوفاژخانه یا موتورخانه

همانطور که می دانید تاسیسات شوفاژخانه یا موتورخانه به مکانی می گویند که در طبقات زیر ساختمان باشد و وظیفه آن گرم کردن آب مصرفی و مدار گرمایشی است در موتورخانه اولین قطعه که وظیفه خیلی مهمی دارد مشعل گازی یا گازوئیلی است که وظیفه آن تولید حرارت در داخل دیگ چدنی یا

ترنسمیتر دانفوس
ترنسمیتر دانفوس

ترنسمیتر دانفوس از ترکیب دو واژه Transfer+Meter  می باشد که به معنای اندازه گیری و انتقال فشار است که از پر کاربردترین ابزارها برای کنترل فرایندهای صنعتی است و برای اندازه گیری فشار مایعات یا گازها استفاده می شود و محل نصب ترنسمیترها روی لوله ها و مخازن می باشد که ما در

Call Now Button